AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
GEOGRAFI
KLIMAT
VATTENSITUATION
BEFOLKNING
INFRASTRUKTUR
HÄLSO- & SJUKVÅRD
UTBILDNING
FAKTA MUTOMO
Klicka för större bild

Orten Mutomo ligger i ett distrikt med samma namn där ca 200 000 människor bor. Orten är administrativt centrum i distriktet och har ca 17 000 invånare. Mutomo ligger 23 mil sydost om Nairobi landvägen via Machakos och Kitui, se kartan. Sträckan tar 5-6 timmar med bil på grund av delvis mycket dålig vägstandard. Det finns andra infrastrukturella problem som hämmar utvecklingen, t.ex. avsaknad av bra kommunikationer (vägnät) och stora inkomstbringande verksamheter.

Fattigdomen är utbredd och området är bland de fattigaste i Kenya. Mutomo är mycket torrt och bristen på färskvatten är ett av de största problemen i området.

Allvarliga infektionssjukdomar är vanligt förekommande hos den lokala befolkningen. Kombination med fattigdom, bristande tillgång på rent vatten och mat resulterar i svåra hälsoproblem.

Fattigdom, långa avstånd till skolan och behov av arbetskraft på gården gör att många barn inte går i skolan.

För ytterligare fakta om Mutomo gå till rubrikerna till vänster.