AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
GEOGRAFI
KLIMAT
VATTENSITUATION
BEFOLKNING
INFRASTRUKTUR
HÄLSO- & SJUKVÅRD
UTBILDNING
FAKTA MUTOMO » UTBILDNING

Andelen analfabeter i Kenya är ca 15 %. Den åttaåriga grundskoleutbildningen (primary school) blev gratis och obligatorisk 2003 men i realiteten är dock grundskolan oftast inte gratis. Det finns skolor där staten finansierar skolbygge, lärare och läromedel men även på dessa skolor tar man ibland ut en avgift av föräldrarna för skolmat och anställande av extra lärare då barnantalet är stort. Även om avgiften är låg kan den vara svår att finansiera i detta fattiga område. Skoluniformer kostar också pengar.

Majoriteten av de statliga skolorna, även grundskolor, bygger på att föräldrarna bidrar ekonomiskt till åtminstone driften, s.k. harambee skolor. En avgift på ca 600 kr per termin är vanlig. Det finns dessutom skolor där föräldrar engagerat sig för sina barn och bygger nya skolor av egen kraft och utan regeringspengar för att barnen inte ska behöva gå så långt till skolan.

Många barn går fortfarande inte i skolan. Orsakerna kan vara fattigdom, långa avstånd till skolan eller behov av arbetskraft på gården.

De flesta skolor är dagskolor men det finns också internat. Både dagskolor och internat finns också som privatskolor. I Mutomo är det vanligt att barn i 8:e klass får bo på skolan för att kunna studera i lugn och ro även om skolan i övrigt fungerar som externat. Skolan har tre terminer per år och varje termin avslutas med slutprov. April, augusti och december är lediga månader.

Gymnasiet (secondary school) är fyraårigt. Här finns också både allmänna och privata alternativ. Till skillnad från grundskolan betalar barnen en avgift på ca 2 500 kr per år. Avgiften gör att många inte har råd att sända barnen till gymnasium. Andelen som går i gymnasium i Mutomo är ca 20 %.