AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
GEOGRAFI
KLIMAT
VATTENSITUATION
BEFOLKNING
INFRASTRUKTUR
HÄLSO- & SJUKVÅRD
UTBILDNING
FAKTA MUTOMO » VATTENSITUATION

BRUNNSBORRNING

Klicka för större bild

Genom sofistikerade mätmetoder har vi 2016 lyckats finna drickbart vatten vid djupborrning. Första projektet är i Mugaluni.

Brist på färskvatten är det dominerande problemet i området. Det går att få upp vatten via borrhål men det är oftast oanvändbart utan behandling då det är alltför salt. Fram till 2010 har därför regnvatten varit det som stått till buds. Några naturliga större bergsfickor 2-4 km från centrum i Mutomo har byggts på med cementvallar och under regnperioderna samlas en hel del vatten där. Vattnet hämtas i 20 liters dunkar med hjälp av åsnor. Det finns också några jorddammar i området där regnvatten samlas upp. När bergsfickor och dammar är torrlagda får många hämta vatten från avlägset (upp till 2 mil) belägna floder.

Mycket tid och kraft får ägnas åt transport och distribution av vatten och det bidrar till att alla barn inte får gå i skolan då i många familjer barn används för de långa vattentransporterna. Vattenprojekt är därför vårt mest prioriterade område.