AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
GEOGRAFI
KLIMAT
VATTENSITUATION
BEFOLKNING
INFRASTRUKTUR
HÄLSO- & SJUKVÅRD
UTBILDNING
FAKTA MUTOMO » KLIMAT

Mutomo är ett torrt område. Per år faller det sammanlagt ca 400 mm regn, vilket är mindre än normal genomsnittlig årsnederbörd i Uppsala, 527 mm. Den stora skillnaden ligger dock i den ojämna fördelningen av regn över året i Mutomo. Normalt faller regn där under perioden slutet av mars t o m maj (den långa regnperioden) men regnen kan utebli mer eller mindre och är inte förutsägbara på samma sätt som regnet under den korta regnperioden på hösten, som i huvudsak inträffar under november. När det väl regnar kommer det ofta i form av skyfall med översvämningar och problem med erosion som följd.

Till torkan bidrar också de ständigt höga temperaturerna, vilka är högst under torrperioderna. Ekvatorn ligger endast 20 mil norrut.