AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
OM OSS

Den ideella föreningen Mutomoprojekten har till ändamål att stödja en hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Mutomodistriktet i Kenya.

VIDEOPRESENTATION AV PROJEKTET

HUR VERKSAMHETEN HAR ETABLERATS

Idén till verksamheten startade 2001 genom Sten Kvarfordhs volontärarbete på Mutomo Mission Hospital som tandläkare i Läkarbankens regi. Tandläkarverksamheten fortsatte i perioder under fem år.

Redan 2001 insåg Sten Kvarfordh de stora sociala problem som fanns i Mutomo. Mutomodistriktet 2001 var en jordbruksbygd utan industriell verksamhet, dålig infrastruktur och en befolkning där 70% levde på under 1 USD per dag, dvs existensminimum.

I samarbete med pålitliga lokala personer har Mutomoprojektens verksamhet successivt byggt ut till vad den är idag. Projektet startades upp som en Self-Help-Group- CBO (Community Based organisation)- NGO (Non Government Organization). Medel för verksamheten har erhållits från sponsorer, Rotaryklubbar och företag. Till en början i blygsam skala, med en gradvis ökning. Verksamheten fokuserar på sex projekt områden: Vattenförsörjning, Skolor, Hållbar utveckling och idrott. Hållbar utveckling stöds genom mikrokrediter och Barnfond/fadderbarn samt familjeplanering.

Vi arbetar inom Mutomodistriktet, ett område som till sin storlek är ungefär lika stort som Uppland. Här bor cirka en kvarts miljon innevånare.

Ledningsgruppen lokalt i Mutomo består idag av 9 personer baserade i ett kontor som också fungerar som en samlingsplats i centrala Mutomo.

MUTOMO SWEDEN - Styrelsen i Sverige

Klicka för större bild


Styrelsen från vänster:
Stig Svensson . Adjungerad ledamot. Engagerad idégivare. Verksam inom skolor, vatten, sollampor och trädplantering. F.d. företagare i Stockholm.
Christie Berlin . Sekreterare. Arkivarie. Engagerad i övergripande verksamhet av den svenska och kenyanska ekonomiska verksamheten. Ekonomiutbildad och egen företagare i Uppsala.
Katarina Schoning , Ledamot. Ansvarar för Barnfonden i Mutomoprojekten. Pensionerad Leg. Sjuksköterska med vidareutbildning i intensivvård. Tidigare aktiv inom intensivvården i 12 år på Uppsala Universitet, 15 år med omvårdnadsforskning och Avdelningschef för onkologklinikens forskningsenhet i 14 år.
Björn Falkeblad , Kassör. Civilekonom DHS. Egenföretagare, politiskt aktiv i Järfälla kommun samt förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Har tidigare erfarenhet som finanschef i Svenska kyrkan. Ansvarig för övergripande uppföljning av den svenska och kenyanska ekonomiska verksamheten.
Evelina Kaarme . Ledamot. Sköter personalfrågor i Mutomo. Ansvarar för projektansökningar. Arbetar som jurist på Läkemedelsverket i Uppsala.
Sten Kvarfordh , Vice Ordförande och Projektledare. Initiator av verksamheten. Pensionerad tandläkare. Ingår i Stabsgruppen, mikrokreditverksamheten samt huvudansvarig för sponsorskap. Arrangerar årliga resor för intresserade till Mutomo varje januari.
Alexandra Hadin . Ledamot. Sköter sociala media och verksam i upphandling av tjänster i Mutomo.
Göran Ågerup , Ledamot. Ekonomiutbildad med stor erfarenhet av företags- och fastighetsägande. Upprätthåller via sitt kontaktnät goda relationer till sponsorer.
Maria Fäldt , Ledamot.Ansvarar för Familjeplanering och Projekt Unga Mödrar. Politiskt aktiv i KD sedan 1991. Gruppledare för KD i Upplands Väsby. I övrigt ett brett engagemang inom Stockholms läns landsting, biståndsfrågor inom Sollentuna Pingstförsamling och stöd och coaching rörande personer med funktionsnedsättning.
Peter Eklund . Ordförande. Ingår i Stabsgruppen. Civilingenjör inom väg-vatten. Har en bred förankring i Rotary och innehar många högre befattningar såväl nationellt som internationellt.







SMPI-Sweden Mutomo Projects International NGO

Klicka för större bild

FRÅN VÄNSTER:
Fredric Kenyamasu. Nattvakt på Work Center (=vårt kontor, förråd och tegelstenstillverkning).
Avia Kyalo Ansvarar för mikrokreditverksamheten i samarbete med Lauryn och James. Sköter försäljning av sollampor. Arbetar även som idrottsledare för fotboll, löpning och innebandy.
Wambua Mathano Vaktmästare. Ansvarar för tegelstenstillverkning, förråd och vaktmästarsysslor på Work Center.
Mary Roberts Vice ordförande, arbetar inom Familjeplanering och Projekt Unga Mödrar. Har tidigare arbetat som sjuksköterska på Mutomo Mission Hospital.
Mercy Kimanzi. Kontorsassistent. Hjälper till med allehanda kontorsarbete åt övriga kontorsanställda.
William Kisengese, Ordförande. Övergripande ansvar över verksamheten lokalt. Driver eget företag inom svets- och metallbranschen i Mutomo.
Naomy Colletah Ekonomiansvarig. Ansvarar för löpande redovisning i Mutomo och månatlig ekonomisk rapportering till styrelsen i Sverige. Ekonomiutbildad i Kitui, arbetat sju år som ekonomiansvarig i World Vision, Mutomo.
James Muema Medhjälpare i Mikrokreditverksamheten. Data- och teknikansvarig. Levererar veckorapporter till Sverige.
Lauryn Mwende. CEO. Manager för den operativa verksamheten: Egna ansvarsområden Familjeplanering,Unga mödrar, mikrokrediter, fadderverksamhet
Francis Mbuvi Ansvarar för vatten- och byggprojekt samt därtill hörande upphandlingar. Ansvarar även som idrottsledare för fotboll, löpning och innebandy.
Christine Nzuki Arbetar inom området mikrokrediter med speciell inriktning på trädplantering..

Official address SMPI NGO:
SWEDEN-MUTOMO PROJECTS INTERNATIONAL
P.O BOX 28-90201
MUTOMO.
KITUI COUNTY

Contact Person: LAURYN MWENDE KITHUKU
Email: laurynm9@gmail.com
Phone: +254 (0)723 177 808.




KONTAKTPERSON I SVERIGE

Klicka för större bild

Sten Kvarfordh
Samordningsansvarig och projektledare.
Telefon 018-55 66 00; 0703-14 92 78; Mail sten@swedenmutomo.se


GÄLLANDE STADGAR

Stadgar gällande för föreningen Mutomoprojekten finner du under VERKSAMHETSBESKRIVNING.