AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
HISTORIK
Klicka för större bild

Sten Kvarfordh, medlem i Uppsala-Carolina Rotaryklubb, reste till Mutomo, Kenya som volontärtandläkare i Rotary Läkarbanks regi år 2001 för att ge tandvård under 6 veckor. Sten fortsatte tandvårdsstödet fram till 2005.

Sten insåg att behovet av tandvård förvisso är stort men det torra klimatet med enorm vattenbrist är det största akuta problemet. Endast regnvatten kan användas. Borrar man efter vatten får man bara saltvatten i denna region. Sedan 2005 har Sten enbart koncentrerat sig på sociala projekt utanför sjukhuset för att inom ramen för Mutomoprojekten hjälpa de mest utsatta i samhället. En projektgrupp bestående av nio välrenommerade personer arbetar lokalt med våra projekt och redovisar veckovis via Skype och veckobrev.

Vattentankar har byggts i storlek från 15 till 100 kbm och även vattenrening har genomförts med olika metoder. Under åren har Mutomo Mission Hospital erhållit bidrag, material och utrustning.

Individstöd till behövande, främst studiebegåvade flickor har givits och många har bekostats utbildning i Secondary Schools. På så sätt har de fått en bättre start i livet än vad de annars skulle ha fått.

Skolor har reparerats och på vissa håll har även nya skolor, skolkök och övernattningshus (s.k. dormitories) byggts. Elektrifiering via solpaneler har också genomförts.2007 följde Per Olof Osterman med Sten på en resa till Kenya. Detta ledde till att ett intimt samarbete startades mellan Sten och Per Olof och deras resp. Rotaryklubbar.

Begreppet ”hållbar utveckling” har blivit ett ledord i vår verksamhet. Vi har i dag en mikrokreditverksamhet där vi har ca 5 00 medlemmar i drygt 200 mikrokreditgrupper. Dessa utgör kärnan i våra projekt rörande hållbar utveckling, som utvecklande av affärsverksamhet, hönsuppfödning getavel mm.