AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
VERKSAMHETSBESKRIVNING

Föreningens organisation

Klicka för större bild

Mutomoprojektet är en ideell förening som har en demokratiskt vald styrelse, offentliga stadgar, regelbundna månatliga möten och öppet medlemskap där alla medlemmar kan vara med och påverka föreningens verksamhet. Varje medlem (inklusive medlemsorganisationer) äger rösträtt vid årsmötet av lika värde. Vid proportionella val framgår mandatfördelningen mellan enskilda medlemmar, familjemedlemmar och medlemsorganisationer.

Styrelsens ledamöter väljs för 2 år framåt. Valberedningen föreslår för årsmötet kandidater till styrelseposterna. Kandidaterna för styrelseledamöter måste vara medlemmar i föreningen. Styrelseledamöterna förväntas med sin yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet bidra till att föreningens åtaganden i Mutomo motsvarar givarnas och mottagarnas förväntningar. För styrelseuppdraget utgår ingen ersättningen och utbetalas inga arvoden.
Administrationskostnaden för 2016 är 3 procent

Protokoll från föreningens årsmöte 22 mars 2017

VISION 2017

Mutomoprojektets styrelse arbetar fortlöpande med ett Visionsdokument som övergripande ledstjärna för verksamheten.

Här kan du läsa styrelsens Vision 2017

Föreningens Ekonomi

Mutomoprojektet är mycket stolta över hur stor del av insamlingen går till ändamålet (97% under 2016). Givare erbjuds möjligheten att finansiera specifika projekt såsom vattenbrunnar, skolgång för fadderbarn och skolutrustning med den unika möjligheten att få feedback under hela projektets gång. Mutomoprojektet delar inte ut finansiella styrelsearvoden.
Betr. vår kaptialplaceringspolicy:
Vi har räntebärande fonder och även en aktiedepå och vi följer alla linjer för en ansvarsfull kapitalförvaltning. Det innebär att vi ej gör placeringar i företag som har sin huvudverksamhet i vapen, tobak, alkohol,pornografi och fossila bränslen.

Ladda ner och ta del av vår aktieportfölj här!

Styrelsens Verksamhetsplan

Här kan du läsa den fastlagda Verksamhetsplanen för 2016

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 inklusive verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

Mutomo Projektets Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse för 2016

Ladda ner Revisionsberättelsen här

Budget för 2017

Här laddar du ner budgeten för 2017

Verksamhetsberättelse för 2016

Här hämtar du Verksamhetsberättelse för 2016